Gdzie stosuje się korki pneumatyczne

Dodano:2022-06-30

W instalacjach wodno-kanalizacyjnych, ale nie tylko stosowane są specjalne rodzaje zabezpieczeń, służące kontrolowanemu upuszczaniu wody. Ma to głównie miejsce w przypadku konieczności przeprowadzenia różnego rodzaju prac kanalizacyjnych. Wtedy do zablokowania rur, studzienek, należy zablokować rury, stosując do tego celu korki pneumatyczne? Gdzie dokładnie znalazły one zastosowanie?

Czym są korki pneumatyczne?

Korki pneumatyczne to rodzaj urządzeń wykorzystywanych do szczelnego zablokowania rur — czy też innych przewodów i zbiorników z różnego rodzaju cieczami. Wyróżnia się korki przepływowe i zatykające. Te drugie poza standardowym zastosowaniem używane są także do badania szczelności instalacji. Korki przepływowe mają zastosowanie podczas budowy odcinków objętościowych, rekonstrukcji uszkodzonych rur, a także podczas prób szczelności z zastosowaniem wody lub sprężonego powietrza.
Niezwykle ważne jest, aby do wspomnianych prac użyć korków wysokiej jakości. Wykonuje się je ze specjalnego wielowarstwowego materiału kauczukowego o dużej odporności na czynniki zewnętrzne oraz szerokim zakresie tolerancji temperatur miedzy -55 a 85 stopni Celsjusza. Mogą być one napełniane za pomocą butli ze sprężonym powietrzem 200 lub 300 bar, ale można użyć do tego również sprężonego powietrza ze stacjonarnej sieci.

Gdzie stosowane są korki pneumatyczne?

Korki pneumatyczne — jak już wspomnieliśmy, służą zwykle uszczelnianiu rur ściekowych, kanalizacyjnych podczas ich konserwacji czy podczas prowadzonych napraw. Mogą być użyte do testowania pod kątem szczelności nowo wybudowanych i naprawionych rurociągów, zbiorników i studni kanalizacyjnych, czy też baypassowania ścieków, czy innego medium podczas wykonywanych prac konserwacyjnych, jak również spiętrzania i kontrolowania upuszczania danego rodzaju medium. Wykorzystywany jest m.in. przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, służby komunalne, straż pożarną, wojsko, górnictwo, energetykę, służby ruchu drogowego.